Řezání vodním paprskem

Řezání vodním paprskem je omezené pouze kruhovitým průřezem paprsku a pevností samotného řezaného materiálu – musí unést sám sebe.


CNC řezání kovových a nekovových materiálů

Vodním paprskem lze prakticky řezat jakýkoli tvar v ploše. Limitující je pouze omezení dané kruhovitým průřezem paprsku a pevnost samotného řezaného materiálu – musí unést sám sebe. Lze řezat i velice detailní kontury.

Vodní paprsek provádí studený řez, nedochází tutíž k tepelnému ovlivnění řezaného materiálu a tím ani ke změnám jeho struktury.

Minimální silové působení vodního paprsku na řezaný materiál – nedochází ke vzniku mikrotrhlin.

Vodní paprsek dělí téměř všechny materiály. Lze řezat i velmi obtížně dělitelné a jinak neobrobitelné materiály.

Řez vodním paprskem je bez otřepů, většinou odpadá nutnost následného opracování, odjehlování a srážení ostrých hran.

Vodní paprsek dává možnost provedení i nejsložitějších tvarů jedinou operací, včetně průchozích otvorů a drážek.

Vodním paprskem lze dosahovat vysokého využití polotovaru díky malému průměru paprsku a možnosti vyskládání více tvarů na jeden polotovar. Minimální mezery mezi výrobky jsou 3 -5 mm. V některých případech lze s výhodou využít i „společný řez“ pro dva díly najednou. To přináší značnou úspotu při výrobě.

Při řezání vodním paprskem vzniká malý prořez = úspora materiálu.